Statut

Statut Społecznej Szkoły Podstawowej tutaj

 

Wewnątrzszkolny System Oceniania Społecznej Szkoły Podstawowej tutaj

 

Regulamin przyznawania tytułu "Prymusa szkoły po I etapie edukacyjnym" tutaj 

Regulamin przyznawania tytułu "Prymusa szkoły po II etapie edukacyjnym " tutaj

 

Regulamin przyznawania stypendium dla laureata konkursów i olimpiad - tutaj

 

Regulamin przyznawania nagród w konkursie na najwyższą średnią z przedmiotów i wzorowe lub bardzo dobre zachowanie w kl. IV-VIII SP- tutaj