05.10.2018r.
Wysokość rocznej składki członkowskiej STO w roku obrotowym 2018/2019

Zarząd Główny STO informuje, że zgodnie z art. 62 ust. 1 statutu STO, roczna składka członkowska w roku obrotowym 2018/2019 wynosi 49 zł.

 ( składkę należy wpłacić do końca listopada na


SAMODZIELNE KOŁO TERENOWE NR 238 SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO W DARŁOWIE 
UL. ZWYCIĘSTWA 1,
 76-150 DARŁOWO

 
NR RACHUNKU: 17 8566 0003 0112 9467 5000 0001 
 Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie)


 


W myśl statutu STO roczna składka członkowska STO wynosi 1 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia dla przedsiębiorstw bez wypłat z zysku, ogłaszanego przez Prezesa GUS za drugi kwartał danego roku kalendarzowego.


Zarząd Główny jest zobowiązany do dnia 31 sierpnia każdego roku ogłaszać na stronie internetowej Towarzystwa wysokość rocznej składki członkowskiej zaokrąglając ją do pełnych złotych w górę.


Przeciętne miesięczne wynagrodzenie dla przedsiębiorstw bez wypłat z zysku w II kwartale 2018 r. wyniosło 4811,42 zł (Dz.Urz. GUS 2018 r., poz. 34), stąd też składka członkowska obowiązuje w wysokości 49 zł. Zgodnie z art. 63 ust. 1 statutu STO roczna składka członkowska powinna być wpłacona do dnia 30 listopada każdego roku. 25% kwoty, jaka zostanie zebrana od członków danego Koła, Zarząd Koła odprowadza w terminie do dnia 31 grudnia danego roku na konto Zarządu Głównego Towarzystwa.

 Wysokość składki członkowskiej w poprzednich latach obrotowych: 2017/2018 – 45,00 zł.
 2016/2017 – 43,00 zł.
 2015/2016 – 41,00 zł.
2014/2015 – 40,00 zł.
2013/2014 – 38,00 zł.Osób online: 4    Wizyt:            Zespół Szkół Społecznych im. Lotników Morskich w Darłowie   copyright © darłowo.info