Koła przedmiotowe

KOŁA ZAINTERESOWAŃ PROWADZONE W SZKOLE -ROK SZKOLNY 2018/2019 –II półrocze

Lp

NAZWA KÓŁKA ZAINTERESOWAŃ

PROWADZACY

DZIEŃ TYGODNIA

GODZINY ZAJĘĆ

1

Kółko muzyczne. Zespół fletowy

K. Szajner

poniedziałek

14.05-14.50

2

Kółko matematyczne kl. I

B. Pawłowska

poniedziałek

13.10- 13.55

3

Kółko plastyczne kl.I-III

A.    A. Orłowska-Ignaczak

piątek

12.15-13.00

4

Kółko ortograficzne kl. III

M. Starzyńska

poniedziałek

13.10- 13.55

5

 Kółko informatyczne z robotyki

J. Mizianty

środa, piątek

14.05-14.50

6

Przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty z matematyki

D. Traczyk

piątek

7.30-8.15

 

7

Przygotowanie uczniów do egzaminu gimnazjalnego z matematyki

J. Mizianty

czwartek

14.05-14.50

8

Przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty z j. angielskiego

N. Paluchowska

piątek

14.05-14.50

9

Przygotowanie uczniów do egzaminu gimnazjalnego z j. polskiego

J. Komorowska

piątek

14.05-14.50

10

Przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty z j. polskiego

K. Sady

poniedziałek

14.05-14.50

11

SKS 

SKS

S. Hamerling

wtorek

czwartek

14.05-14.50

14.05-14.50

12

Kółko z języka niemieckiego kl. I-III SP

K. Brzościk

czwartek

14.05-14.50

13

WOLONTARIAT

Ł. Piórecki,
M. Surdel,

wg harmonogramu

 

14

Kółko matematyczne kl. IV

J. Gajewicz

wtorek

13.10- 13.55

15

Kółko z języka rosyjskiego

N. Paluchowska

środa

14.05-14.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzone są również zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego i matematyki, zajęcia logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne oraz zajęcia rewalidacyjne.