1% podatku dla SSP

Szanowni państwo!

Już można zadecydować o przekazaniu 1% swojego podatku dochodowego na rzecz organizacji pożytku publicznego. Będziemy wdzięczni za ofiarowanie tych kwot Samodzielnemu Kołu Terenowemu nr 238 Społecznego Towarzystwa Oświatowego.

Przekaż swój 1%  dla Społecznej Szkoły Podstawowej im. Lotników Morskich STO w Darłówku prowadzonego przez Samodzielne Koło Terenowe nr 238 STO w Darłowie.
KRS 0000012189 

UWAGA:

w rubryce cel szczegółowy 1% należy wpisać: SAMODZIELNE  KOŁO TERENOWE 238 STO w DARŁOWIE.

MUSI BYĆ dodana informacja o numerze naszego Samodzielnego Koła Terenowego nr 238. 

 STO jest organizacją pożytku publicznego zarejestrowaną w  Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000012189 

Jak przekazać 1% podatku dla Samodzielnego  Koła Terenowego nr 238 STO
 
Należy wypełnić odpowiednie rubryki w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-28-poz 126,127; PIT-36-poz.305,306; PIT-36L-poz.105,106; PIT-37-poz.124,125; PIT-38-poz.58,59). 

Można również przekazać organizacji 1% podatku od dochodu pochodzącego ze sprzedaży nieruchomości. W tym przypadku, składając formularz PIT-39, należy wypełnić pozycję 51,52. Po obliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia za rok 2017, we wskazanych rubrykach zeznania podatkowego wpisujemy numer, pod jakim widnieje Społeczne Towarzystwo Oświatowe w Krajowym Rejestrze Sądowym- 0000012189-oraz kwotę, którą chcemy przekazać dla STO.

Prosimy pamiętać, że kwota nie może przekraczać 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.  

Wskazaną przez Państwa kwotę (1% podatku należnego) właściwy urząd skarbowy przekaże na konto STO w okresie od maja do lipca tego roku podatkowego, w którym jest składane zeznanie podatkowe.