UKS TAJFUN

Przy Społecznej Szkole Podstawowej w Darłówku działa Uczniowski Klub Sportowy „TAJFUN. 
Prezesem Klubu jest Stanisław Hamerling.

Celem Klubu jest: 

*planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu; 

* angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych;

*uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim;

 * organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej; 

*organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych; 

* organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego; 

* kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.   

W ramach UKS  "TAJFUN" działają 2 sekcje: gry zespołowe oraz pływania.

ZAJĘCIA SPORTOWE UKS TAJFUN DARŁOWO ODBYWAJĄ SIĘ WE 

WTORKI - GODZ. 14.05-14.50 

 CZWARTKI- GODZ. 14.05-14.50

 

MIEJSCE: SZKOLNA SALA GIMNASTYCZNA

 STANISŁAW HAMERLING- TRENER

 

Nauka Pływania: 


Zajęcia odbywają się w Parku Wodnym "Jan" w Darłówku.

 KONTAKT Telefoniczny: 600 121 410

 ANDRZEJ WRÓBLEWSKI - trener