Przy Zespole Szkół Społecznych w Darłówku z inicjatywy rodziców oraz wsparcia szkoły powstał Uczniowski Klub Sportowy „TAJFUN.
Prezesem Klubu został Stanisław Hamerling.


Celem Klubu jest: 

*planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu; 

* angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych;

*uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim;

 * organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej; 

*organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych; 

* organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego; 

* kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.   

W ramach UKS  "TAJFUN" działają 2 sekcje: gry zespołowe oraz pływania.

ZAJĘCIA SPORTOWE UKS TAJFUN DARŁOWO ODBYWAJĄ SIĘ WE 

WTORKI - GODZ. 15.00-15.45 Dziewczyny gim

 CZWARTKI- GODZ. 14.05-14.50 SP

 CZWARTKI- GODZ. 15.00-15.45-Chłopcy gim+ rodzice

MIESJCE: SZKOLNA SALA GIMNASTYCZNA

 STANISŁAW HAMERLING- TRENER


Z PŁYWANIA UKS TAJFUN DARŁOWO ODBYWAJĄ SIĘ W 


ŚRODY I  PIĄTKI 

W GODZ:

16.00-17.00 - grupa sportowa

17.00-17.45- grupa dzieci uczących się pływać

17.45-18.30- grupa dzieci doskonaląca techniki pływackie 

18.30-19.15-grupa dzieci doskonaląca techniki pływackie 
                    ( w tej grupie są jeszcze wolne miesjca)


Zajęcia odbywają się w Parku Wodnym "Jan" w Darłówku.

 KONTAKT Telefoniczny: 600 121 410

 ANDRZEJ WRÓBLEWSKI - trener

 

 

 

 


Osób online: 3    Wizyt:            Zespół Szkół Społecznych im. Lotników Morskich w Darłowie   copyright © darłowo.info