Godziny pracy pedagoga:

p. Mileny Surdel

 

Poniedziałek -7.00-10.00

Wtorek 13.00-16.00

Środa 7.00-9.00

Czwartek ------------

Piątek 12.00-15.00

  Działania pedagoga szkolnego obejmują wszystkie płaszczyzny szkolnego życia. 

Pedagog szkolny: 

• udziela uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych,

• udziela porad uczniom w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych, 


• udziela porad i pomocy uczniom posiadającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych,

• przeciwdziała skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży,

• rozpoznaje warunki życia i nauki uczniów sprawiających trudności w realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego,

• udziela pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze i dydaktyczne,

• organizuje opiekę i pomoc materialną uczniom opuszczonym, osieroconym, uczniom z rodzin patologicznych, wielodzietnych, uczniom wychowującym się w rodzinach o szczególnie trudnej sytuacji materialnej,

• wnioskuje o kierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo do sądów dla nieletnich,

• prowadzi zajęcia profilaktyczne, trening asertywności, zajęcia dotyczące radzenia sobie ze stresem, napięciami, agresji,

• prowadzi indywidualne zajęcia z uczniami nadpobudliwymi,

• prowadzi konsultacje dla rodziców,

• współpracuje z instytucjami takimi jak MOPS, Sąd, Policja , PPP, Urząd Miasta.


Do pedagoga szkolnego przyjdź gdy:

• Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny.
• Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem.
• Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.
• Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem.
• Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób.
• Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.
• Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.

Na terenie szkoły o pomoc możesz się zwrócić także do: nauczyciela, wychowawcy i każdego pracownika szkoły.


Osób online: 4    Wizyt:            Zespół Szkół Społecznych im. Lotników Morskich w Darłowie   copyright © darłowo.info