24.01.2012r.
1% podatku

Szanowni państwo!

 Już można zadecydować o przekazaniu 1% swojego podatku dochodowego na rzecz organizacji pożytku publicznego. Będziemy wdzięczni za ofiarowanie tych kwot Samodzielnemu Kołu Terenowemu nr 238 Społecznego Towarzystwa Oświatowego.

Przekaż swój 1% 

dla Zespołu Szkół Społecznych im. Lotników Morskich STO w Darłówku prowadzonego przez Samodzielne KołoTerenowe nr 238 STO w Darłowie.
 KRS 0000012189

UWAGA: w rubryce cel szczegółowy 1% należy wpisać:SAMODZIELNE  KOŁO TERENOWE 238 STO w DARŁOWIE.

Uwaga!!!

 

MUSI BYĆ dodana informacja o numerze naszego samodzielnego Terenowego Koła nr 238 ( jak to uczynić wyjaśniamy poniżej)

 STO jest organizacją pożytku publicznego zarejestrowaną w

Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000012189

Jak przekazać 1% podatku dla Samodzielnego  Koła Terenowego nr 238 STO
 
Należy wypełnić odpowiednie rubryki w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-28-poz 126,127; PIT-36-poz.305,306; PIT-36L-poz.105,106; PIT-37-poz.124,125; PIT-38-poz.58,59).

Można również przekazać organizacji 1% podatku od dochodu pochodzącego ze sprzedaży nieruchomości.
 W tym przypadku, składając formularz PIT-39, należy wypełnić pozycję 51,52. Po obliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia za rok 2012, we wskazanych rubrykach zeznania podatkowego wpisujemy numer, pod jakim widnieje Społeczne Towarzystwo Oświatowe w Krajowym Rejestrze Sądowym- 0000012189-oraz kwotę, którą chcemy przekazać dla STO.
 Prosimy pamiętać, że kwota nie może przekraczać 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół ( art. 45c ustęp 1 ustawy o pdof)
 Zwracamy uwagę, że w rozliczeniu za rok 2013 podatnik nie podaje nazwy wybranej organizacji pożytku publicznego ( nie ma takiej rubryki), a jedynie jej numer. Dzięki temu unika się błędów przy wypełnianiu formularza, co w przeszłości niejednokrotnie powodowało, iż urzędy skarbowe nie przekazywały wskazanych kwot. Dla ułatwienia kontaktu STO z darczyńcą należy w składanym zeznaniu podać informacje uzupełniające (np. e-mail); można też wskazać cel szczegółowy, na który chcą Państwo przeznaczyć 1% swego podatku (PIT-28 - poz. 128, 130; PIT-36 - poz. 307, 309; PIT-36L - poz. 107, 109; PIT-37 - poz. 126, 128; PIT-38 - poz. 60, 62; PIT-39 - poz. 53, 55). Aby Naczelnik urzędu skarbowego przekazał nam Państwa dane osobowe (imię, nazwisko, adres) oraz wysokość przekazanej kwoty, trzeba zaznaczyć w formularzu odpowiedni kwadrat (PIT-28 -poz. 129; PIT-36 - poz. 308; PIT-36L - poz. 108; PIT-37 - poz. 127; PIT-38 - poz. 61; PIT-39 - poz. 54). Wskazaną przez Państwa kwotę (1% podatku należnego) właściwy urząd skarbowy przekaże na konto STO w okresie od maja do lipca tego roku podatkowego, w którym jest składane zeznanie podatkowe.Osób online: 2    Wizyt:            Zespół Szkół Społecznych im. Lotników Morskich w Darłowie   copyright © darłowo.info