14.09.2018r.
Próbna ewakuacja

Dbając o bezpieczeństwo naszych uczniów, nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, 14 września została przeprowadzona próbna ewakuacja.  Po usłyszeniu sygnału alarmowego wszystkie osoby znajdujące się w budynku szkolnym, zachowując wytyczne zawarte w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, bez paniki przedostały się drogami ewakuacyjnymi do punktu zbiórki, którym było boisko szkolne.

 

Po opuszczeniu sal lekcyjnych wszyscy zgromadzili się na boisku  przed szkołą, w bezpiecznej odległości od miejsca zagrożenia. Tam nauczyciele sprawdzili obecność uczniów znajdujących się pod ich opieką.

 

Jednocześnie sekretarz szkoły powiadomiła straż pożarną i zgodnie z ustaleniami na miejsce przybył zastęp Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Darłowie pod dowództwem kpt. Damiana Tomczyka.

 

Głównym celem przeprowadzonych ćwiczeń było zapoznanie uczniów i pracowników szkoły z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia dla życia i zdrowia.

 

Po zakończonym alarmie starsi uczniowie wrócili na lekcje, a młodsi mieli okazję obejrzeć wóz strażacki.

 

                                                                       SSP
Osób online: 1    Wizyt:            Zespół Szkół Społecznych im. Lotników Morskich w Darłowie   copyright © darłowo.info