08.03.2018r.
Zapraszamy na Dzień Otwarty

Zapraszamy na Dzień Otwarty w Społecznej Szkole Podstawowej im. Lotników Morskich STO w Darłowie.

27 marca (wtorek ) w godz.16.00-17.30.

 Wszystkich gości czeka moc atrakcji.

 Zapraszamy nie tylko do klasy I.

 Zapraszamy Rodziców, dla których:
-ważne jest indywidualne podejście nauczyciela do ucznia, by uczeń mógł osiągnąć cel na miarę swoich sił i umiejętności, by mógł poczuć się usatysfakcjonowanym szczęśliwym, zmotywowanym do dalszego podboju świata nauki,
- cenne jest nauczenie się przez dziecko podejmowania samodzielnych decyzji, radzenia sobie w sytuacjach trudnych,
 - istotne jest celebrowanie osiągnięć dziecka i nauczenie go postrzegania porażek jako bodźca do wytrwałej pracy,
 - istotne jest, wspólne i spójne ze szkołą, wychowywanie dzieci w duchu wartości.

 Szkoła zapewnia swoim uczniom:
 · naukę języków obcych (zwiększona ilość godzin od klasy III,),
· od klasy IV nauka drugiego języka ( język niemiecki),
 · w klasach I-III drugi język dla chętnych prowadzony w formie zabawy jako kółko,
 · zwiększoną ilość godzin przedmiotów od klasy IV,
 · podział klas na zajęciach informatycznych, a od klasy IV także na grupy na lekcjach języka obcego,
 · naukę w małych zespołach klasowych ( do 24 osób),
 · darmowe wyjazdy uczniów do kina oraz teatru,
 · darmowe koncerty umuzykalniające i inne atrakcje,
 · darmowy dostęp do e-dziennika,
 · atrakcyjne zajęcia świetlicowe i pozalekcyjne,
 · możliwość korzystania ze stołówki prowadzonej przez ajenta,
 · naukę na pierwszą zmianę,
 · bezpieczeństwo i fachową opiekę kadry pedagogicznej,
 · przyjazną atmosferę i życzliwość,
 · interesujące lekcje z ciekawymi ludźmi,
 · zajęcia korekcyjno – kompensacyjne,
 · zajęcia logopedyczne,
 · zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne,
 · zajęcia rozwijające uzdolnienia,
 · konsultacje pedagoga i specjalistyczne zajęcia dostosowane do potrzeb uczniów,
 · ciekawe wycieczki krajowe i zagraniczne,
 · ciekawe zajęcia z kodowania, technologii informacyjnej.

 PRZYJDŹ, ZOBACZ, ZOSTAŃ RAZEM Z NAMI.

 Serdecznie zapraszamy!
                                                                                         SSP
Osób online: 2    Wizyt:            Zespół Szkół Społecznych im. Lotników Morskich w Darłowie   copyright © darłowo.info