Konkurs Wokół symboli narodowych

Dnia 14 listopada 2018 roku odbyła się IV edycja konkursu „Wokół symboli narodowych”. W konkursie wzięło udział niemal 2 000 uczniów z klas II i III szkoły podstawowej.

 Konkurs ma charakter cykliczny, a jego celem jest upowszechnienie i popularyzacja wśród młodzieży szkolnej znajomości historii Polski ze szczególnym uwzględnieniem polskich symboli narodowych.

 W naszej szkole do konkursu zgłosiło się czterech uczniów z klasy III: Jan Jabłoński, Maria Knuta, Małgorzata Malec oraz Hanna Mickiewicz.
Maria Knuta, Hanna Mickiewicz i Jan Jabłoński zdobyli III miejsce.

 Gratulujemy zaangażowania i osiągnięcia sukcesu !

                                                                                        M. Starzyńska